Polityka prywatności

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Anetę Jurek (Administratora) prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Sklep Odzieżowy Dresskod Aneta Jurek” , z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.

3. Dane osobowe są przetwarzane co do zasady przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego Zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oraz w celu przesyłania Ci newslettera. Z tym wyjątkiem, że W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, PayPal, Visa Sprzedawca otrzymuje te dane od PayU, PayPal, Visa za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

4. Dane osobowe będą archiwizowane przez przedsiębiorcę przez okres pięciu lat od dokonania ostatniej sprzedaży.

5. Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia. W tym celu może on wysłać zgłoszenie na adres e-mail: sklep@dresskod.pl,

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

7. Z chwilą rejestracji na stronie www.dresskod.pl oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt: • w formie elektronicznej, na adres e-mail: sklep@dresskod.pl, • w formie pisemnej, na adres: ul. Podleśna 7, 95-082 Dobroń,

8. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym zapewniającym platformę sklepu internetowego oraz podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa dostępu i aktualizacji podanych danych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z realizowanym celem nie jest związane profilowanie.

9. Kupujący ma prawo otrzymać dotyczące go dane w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma on również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1 RODO). W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe. Klient może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2 RODO).

10. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Informujemy, iż nasz sklep wykorzystuje technologię plików cookies, a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Więcej informacji na stronie Polityka prywatności

Zaloguj

Megamenu